click to chat
Galaxysivtek.co.th > ทำงานกับเรา

เพื่อสร้างองค์กรสร้างทีมของคุณ

ผู้บริหารคาดหวังความเป็นมืออาชีพจากพนักงานแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้พนักงานมีความสุขและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวใหญ่ของ SIVTEK ที่ Galaxy Sivtek

เราเชื่อมั่นในการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการดำเนินชีวิตอยู่เสมอ Galaxy Sivtek กำลังมุ่งหน้าไปในอนาคตด้วยการไปให้ถึงหลักชัยและเป้าหมายที่กำหนดขึ้นในแต่ละปี วิธีการที่บริษัทใช้คือบริษัทได้ปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล

องค์กรเชื่อว่า ต้องใช้พรสวรรค์ที่เหมาะสมจึงจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตนและของบริษัทได้ ดังนั้น พนักงานจำเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันนั้นและมีความพร้อมสำหรับอนาคต โปรแกรมการเรียนรู้ช่วยเพิ่มชุดทักษะของพนักงานที่จะช่วยให้ผู้คนทำงานได้ดีขึ้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่ Galaxy Sivtek หรือกับองค์กรในอนาคตของเขา

ดังนั้นจึงมีการจัดโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนาที่ทันสมัยสำหรับพนักงานทุกคนเพื่อเพิ่มทักษะที่มีอยู่และมีทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้น

อย่าให้ฉันเปิดเผยสิทธิประโยชน์ทั้งหมดในการเข้าร่วมงานกับ Galaxy Sivtek เลย ความประหลาดใจคือเครื่องเทศแห่งชีวิต

หากต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับการร่อนและกรองในอุตสาหกรรม ...เราจัดการให้ท่านได้

ติดต่อเรา