click to chat
Galaxysivtek.co.th > วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา

วิสัยทัศน์: ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับการร่อนและการกรองชั้นนำของโลกผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา ประสิทธิภาพและคนของเรา

พันธกิจ: มุ่งมั่นที่จะก้าวไปให้ไกลเกินกว่าภารกิจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการเกี่ยวกับการร่อนและการกรองไปทั่วโลก ผ่านนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้ง คุณภาพ ความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ และการแสวงหาความเป็นเลิศของลูกค้าและพนักงานอย่างแน่วแน่

vision
mision

นโยบายคุณภาพของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเราตรงเวลาและพร้อมให้บริการที่รวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้า เราจะบรรลุเป้าหมายนี้โดยการยกระดับความสามารถด้านเทคนิคและการบริหารจัดการของเราเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลก็คือเกิดการเพิ่มมูลค่าโดยการพัฒนาระบบกรองตามความต้องการของลูกค้าและการตรวจสอบระบบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ

quality
quality final

ค่านิยมหลักของเรา

การทำงานเป็นทีม: เราเชื่อว่าการทำงานเป็นทีมเป็นองค์ประกอบที่พบได้ทั่วไปในการบรรลุความสำเร็จและการส่งมอบคุณภาพ.

เซอร์ เฮนรี่ ฟอร์ด เคยกล่าวไว้ว่า "ถ้าทุกคนก้าวไปข้างหน้ากันแล้ว ความสำเร็จจะดูแลตัวมันเอง" และเราเชื่อในอุดมการณ์เดียวกัน การทำงานเป็นทีมเป็นพื้นฐานของค่านิยมหลักของเรา.

ความมุ่งมั่น: ความมุ่งมั่นตั้งอยู่ใจกลางของค่านิยมหลักของเราเสมอเนื่องจากคนเราเชื่อมั่นโดยไม่มีความมุ่งมั่นจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ไม่ว่าการวางแผนของเราจะดีเพียงใด คนส่วนใหญ่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะขาดความปรารถนา แต่เป็นเพราะขาดความมุ่งมั่น.

การสนับสนุนลูกค้า: เราเชื่อว่าธุรกิจเป็นสิ่งที่มากกว่าการขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการของเรา มันเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนหลังการขายหลังจากคุณขายผลิตภัณฑ์ของคุณไปและเราสามารถพูดเช่นนี้ได้ด้วยความภาคภูมิใจเนื่องจากการสนับสนุนลูกค้าเป็นหนึ่งในคุณค่าหลักที่สำคัญที่สุดที่เรายืนอยู่.

team work
commitment

หากต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับการร่อนและกรองในอุตสาหกรรม ...เราจัดการให้ท่านได้

ติดต่อเรา