click to chat
Galaxysivtek.co.th > เครื่องคัดข้าวสาร

เครื่องคัดแยกข้าวสาร

เหตุใดเครื่องคัดข้าวสาร จึงเป็นเครื่องจักรที่จำเป็น สำหรับผู้ผลิตข้าว

 ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ด้านการปลูกข้าวมาอย่างยาวนาน ทำให้ “ข้าวไทย” เป็นสินค้าเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ผลิตและส่งออกข้าวคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกมาเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน แต่ในระยะหลัง ผู้ค้าข้าวต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาและคุณภาพข้าว ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามเป้าหมายและยกระดับคุณภาพข้าวให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวถือเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงคุณภาพข้าวในภาพรวม เพราะทำให้ผู้ผลิตสามารถคัดคุณภาพของเมล็ดข้าวได้ตามต้องการ ในขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ของการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวคือมีกระบวนการและขั้นตอนมาก ต้องใช้แรงคนหลายคนในการคัดแยก ทำให้เสียเวลา ใช้ต้นทุนสูง อีกทั้งไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ 100% ดังนั้น การใช้เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าว จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เลือกนำมาใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากสามารถกำจัดเมล็ดข้าวลีบหรือเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงเมล็ดต้นหญ้า เศษไม้ เศษฟาง และสิ่งเจือปนอื่น ๆ ทำให้ข้าวที่ได้มีความบริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากสิ่งเจือปน โดยที่ไม่ทำให้เมล็ดข้าวเสียหาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ข้าวมีคุณภาพ ส่งผลทำให้ได้ราคาข้าวที่ดี สามารถนำไปบรรจุเพื่อเตรียมจำหน่ายหรือส่งต่อไปยังกระบวนการผลิตอื่น ๆ ต่อไป

ปรับปรุงคุณภาพข้าวด้วยเครื่องคัดแยกข้าวสาร จาก Galaxy Sivtek

ข้าวเปลือกที่ได้จากการเก็บเกี่ยวมักเต็มไปด้วยสิ่งเจือปนหลากหลายชนิด อาทิ ฝุ่น ดิน ก้อนหินขนาดเล็ก กรวด ดอกหญ้า กิ่งไม้ เศษฟาง แกลบ เมล็ดวัชพืช เมล็ดลีบ ฯลฯ ดังนั้น ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการคัดแยกข้าวคือการกำจัดและแยกสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ออกจากผลผลิต ซึ่งจะทำให้ข้าวมีคุณภาพ เหมาะสำหรับนำไปแปรรูปหรือบริโภคได้ปลอดภัย ปรับปรุงคุณภาพข้าวและผลผลิตของคุณด้วยเครื่องคัดแยกข้าวสารจาก Galaxy Sivtek ที่จะช่วยให้กระบวนการคัดแยกข้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เครื่องคัดแยกข้าวสารของเราทำงานโดยใช้หลักการร่อนตะแกรงจากการขับของมอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนการผลิต จึงสิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยกว่าการคัดแยกข้าวด้วยวิธีทั่วไปและยังสามารถแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าวได้อย่างละเอียด ทำให้ได้ข้าวเปลือกที่สะอาดก่อนทำการสีข้าว และยังสามารถใช้กับข้าวสารเพื่อคัดแยกเมล็ดข้าวเต็มและข้าวหักออกจากกัน ประหยัดแรงงาน ประหยัดเวลา คุ้มค่ากว่าด้วยต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้งานสะดวก ปลอดภัย ช่วยลดระยะเวลาในการแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ข้าว และคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวได้แม่นยำกว่า ทำให้กระบวนการผลิตข้าวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวของคุณได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์สำหรับคัดแยกข้าวสารของเรา (SIVTEK Vibro , Linea SIVTEK )

Galaxy Sivtek ผู้นำด้านโซลูชันการกรอง การแยก และการร่อนระดับโลกยินดีส่งมอบนวัตกรรมในการกรอง การแยก และการคัดแยกข้าวสารให้กับคุณด้วยเครื่องมือที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมข้าวโดยเฉพาะด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับคัดแยกข้าวสารมาตรฐานระดับโลก

เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK VIBRO SEPARATOR

เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK VIBRO SEPARATOR เป็นอุปกรณ์ในการร่อนกรองที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดสำหรับการคัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรอง และแยกขนาดข้าว ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องมีการแยกขนาดข้าวเพื่อแปรรูปหรือใช้ในกระบวนการผลิตอื่น ๆ มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้วไปจนถึง 84 นิ้วเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย รองรับการติดตั้งกับเครื่องรุ่น GS และอุปกรณ์เสริม อาทิ ชุดป้องการตะแกรงอุดตัน ระบบป้องกันอุดตันแบบ Vibrasonic เครื่อง Sivtek 360 Degree Discharge Separator และ Magnetic Separator & Maximizer เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างเต็มกำลัง อ่านเพิ่มเติม

เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ Linea SIVTEK

เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ Linea SIVTEK เป็นเครื่องมือร่อนกรองประสิทธิภาพสูง สามารถใช้กำจัดฝุ่นและสิ่งเจือปนต่าง ๆ ที่ปะปนมากับผลผลิต พร้อมช่วยคัดและแยกขนาดของผลผลิตได้อย่างแม่นยำ ทำงานด้วยระบบที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายออกไปในอากาศและป้องกันสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการคัดแยก ภายใต้ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ทำงานรวดเร็ว ให้ผลผลิตสูง สามารถคัดแยกแกลบและเมล็ดหักได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ข้าวเมล็ดเต็มเสียหายด้วยระบบสั่นแบบชั้นกรองคู่เพื่อกรองและแยกขนาด ทำให้มีความแม่นยำในการคัดกรองสูงและให้กำลังการผลิตสูงสุด อ่านเพิ่มเติม

SIVTEK Vibro Seperator

View Details

Linea SIVTEK

View Details

โบรชัวร์องค์กร

หากต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับการร่อนและกรองในอุตสาหกรรม ...เราจัดการให้ท่านได้

ติดต่อเรา

เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK VIBRO SEPARATOR

เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK VIBRO SEPARATOR เป็นอุปกรณ์ในการร่อนกรองที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดสำหรับการคัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรอง และแยกขนาดข้าว ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องมีการแยกขนาดข้าวเพื่อแปรรูปหรือใช้ในกระบวนการผลิตอื่น ๆ มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้วไปจนถึง 84 นิ้วเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย รองรับการติดตั้งกับเครื่องรุ่น GS และอุปกรณ์เสริม อาทิ ชุดป้องการตะแกรงอุดตัน ระบบป้องกันอุดตันแบบ Vibrasonic เครื่อง Sivtek 360 Degree Discharge Separator และ Magnetic Separator & Maximizer เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างเต็มกำลัง

เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ Linea SIVTEK

เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ Linea SIVTEK เป็นเครื่องมือร่อนกรองประสิทธิภาพสูง สามารถใช้กำจัดฝุ่นและสิ่งเจือปนต่าง ๆ ที่ปะปนมากับผลผลิต พร้อมช่วยคัดและแยกขนาดของผลผลิตได้อย่างแม่นยำ ทำงานด้วยระบบที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายออกไปในอากาศและป้องกันสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการคัดแยก ภายใต้ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ ทำงานรวดเร็ว ให้ผลผลิตสูง สามารถคัดแยกแกลบและเมล็ดหักได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ข้าวเมล็ดเต็มเสียหายด้วยระบบสั่นแบบชั้นกรองคู่เพื่อกรองและแยกขนาด ทำให้มีความแม่นยำในการคัดกรองสูงและให้กำลังการผลิตสูงสุด