click to chat
Galaxysivtek.co.th > เครื่องแยกเยื่อกระดาษ

เครื่องแยกเยื่อกระดาษ

เหตุใดเครื่องแยกเยื่อกระดาษ เครื่องแยกเยื่อ จึงเป็นเครื่องจักรที่จำเป็น สำหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องคัดแยกเยื่อ

ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระดาษถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ผลิตหนังสือพิมพ์ วารสาร หนังสือนวนิยาย กระดาษที่ใช้ในการจดบันทึกหรือพิมพ์เอกสาร ตลอดจนการใช้เพื่อผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ถุงกระดาษ แก้วกระดาษ ลังกระดาษ กล่องกระดาษ ฯลฯ โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการรณรงค์ลด ละ เลิกใช้พลาสติกอย่างเข้มงวด ทำให้ความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์กระดาษเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการและผู้ผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมจำเป็นต้องคัดแยกเยื่อควรหันมาให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตเพื่อรองรับความต้องการและการขยายตัวของอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้

กระบวนการผลิตกระดาษประกอบไปด้วยกรรมวิธีหลายขั้นตอน หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลโดยตรงคุณภาพของผลิตภัณฑ์กระดาษที่ได้ คือ การผลิตเยื่อ (Pulping) อย่างที่ทราบกันดีว่ากระดาษผลิตขึ้นจากเยื่อไม้หรือกระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยจากการรีไซเคิล ดังนั้นจึงอาจส่งผลต่อการเดินแผ่นกระดาษ ทำให้กระดาษที่ได้มีความหยาบกระด้าง มีเส้นใยไม่สมบูรณ์ หรืออาจทำให้กระดาษขาดหรือตัดเป็นท่อน ๆ ได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพกระดาษที่ได้จากกระบวนการผลิต ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคัดแยกเยื่อจึงควรให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตและคัดแยกเยื่อเพื่อปรับคุณสมบัติของกระดาษให้ตรงความต้องการใช้งาน เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ และลดของเสียที่เกิดจากการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงคุณภาพ กระดาษ ด้วยเครื่องแยกเยื่อกระดาษ เครื่องแยกเยื่อ จาก Galaxy Sivtek

Galaxy Sivtek ผู้นำด้านโซลูชันการกรอง การแยก และการร่อนระดับโลกยินดีส่งมอบนวัตกรรมในการปรับปรุงคุณภาพ กระดาษด้วยเครื่องแยกเยื่อกระดาษ เครื่องแยกเยื่อจาก Galaxy Sivtek ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานในกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษด้วยการแยกเยื่อที่ใช้ในกระบวนการผลิตกระดาษเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิ่มการกระจายตัวของวัตถุดิบ พร้อมคัดกรองวัตถุปนเปื้อนอื่น ๆ ทำให้ผลิตภัณฑ์กระดาษที่ได้มีความสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นและมีคุณภาพตามที่ต้องการ อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาที่เสียไปกับกระบวนการกรอง การแยก และการร่อนวัตถุดิบ จึงช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในทางเศรษกิจ สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์สำหรับคัดแยกเยื่อ คัดแยกเยื่อกระดาษ ของเรา

Galaxy Sivtek ผู้นำด้านโซลูชันการกรอง การแยก และการร่อนระดับโลกยินดีส่งมอบนวัตกรรมในการกรอง การแยก และคัดแยกเยื่อ คัดแยกเยื่อกระดาษให้กับคุณด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับคัดแยกเยื่อ คัดแยกเยื่อกระดาษที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมกระดาษและอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องคัดแยกเยื่อโดยเฉพาะ

เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK VIBRO SEPARATOR

เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK VIBRO SEPARATOR เป็นเครื่องร่อน กรอง และแยกขนาดที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดสำหรับการร่อน กรอง คัดขนาด ขัด และขจัดสิ่งแปลกปลอม ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องคัดแยกเยื่อที่ต้องมีคัดแยกเยื่อหรือแยกขนาดวัตถุดิบเพื่อแปรรูปหรือใช้ในกระบวนการผลิตอื่น ๆ ซึ่งไม่เพียงช่วยเพิ่มผลผลิตของหน่วยการผลิตเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตั้งในสายการผลิตเพื่อแยกเยื่อกระดาษออกจากน้ำที่เหลือจากการผลิตได้อย่างง่ายดาย พร้อมช่วยกรองน้ำเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็งอื่น ๆ และส่งน้ำกลับระบบเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ช่วยลดการสูญเสียน้ำ ลดต้นทุนการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตได้อย่างมาก อ่านเพิ่มเติม

เครื่องกรองทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ SIVTEK SELF-CLEANING FILTER

เพิ่มผลผลิตให้กับสายการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องกรองการทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ SIVTEK SELF-CLEANING FILTER ที่สามารถกรองวัตถุดิบได้อย่างหลากหลายตั้งแต่ของเหลวที่เป็นน้ำไปจนถึงของเหลวที่มีความหนืดสูง ช่วยขจัดหรือแยกอนุภาคไม่พึงประสงค์ที่เป็นของแข็งและสารแขวนลอยที่อยู่ในเยื่อกระดาษ สารเคมี สารละลาย หรือวัตถุดิบอื่น ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยหลักการทำงานแบบ Delta P ที่จะช่วยสร้างความแตกต่างของแรงดัน สะดวกกว่าด้วยระบบทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ ไม่ต้องหยุดงานเพื่อเปลี่ยนไส้กรองหรือทำความสะอาดระบบ ทำให้สามารถกรองได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง มอบประสิทธิภาพที่เหนือชั้นกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องกรองทั่วไปในท้องตลาด อ่านเพิ่มเติม

SIVTEK Vibro Seperator

View Details

SIVTEK Self-Cleaning Filter

View Details

โบรชัวร์องค์กร

หากต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับการร่อนและกรองในอุตสาหกรรม ...เราจัดการให้ท่านได้

ติดต่อเรา