click to chat
Galaxysivtek.co.th > เครื่องคัดแยกปุ๋ย

เครื่องแยกเม็ดปุ๋ย

เหตุใดเครื่องแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ย จึงเป็นเครื่องจักรที่จำเป็น สำหรับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมปุ๋ยและการเกษตร

อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญกับภาคการเกษตรของประเทศอย่างมาก อีกทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ยังได้ส่งผลให้อุตสาหกรรมปุ๋ยและการเกษตรเติบโตขึ้นอย่างน่าจับตามอง อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่หลากหลาย อาทิ ฟอสเฟต ยูเรีย คอปเปอร์ซัลเฟต ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ เช่น การบด การกรอง การคัดแยก และการร่อน เป็นต้น เพื่อให้วัตถุดิบที่ได้มีขนาดที่เล็กละเอียดเท่า ๆ กัน ซึ่งจะช่วยให้เนื้อปุ๋ยเกาะตัวกัน มีความสม่ำเสมอกันในขั้นตอนการอัดแท่งหรืออัดเม็ด ทำให้ได้เม็ดสวย มีขนาดสม่ำเสมอ มีธาตุอาหารที่ครบถ้วน และทำให้การย่อยสลายมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมปุ๋ยและการเกษตรจึงควรให้ความสำคัญกับการคัดแยกวัตถุดิบต่าง ๆ ด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่มีคุณภาพอย่างเครื่องแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ย คุณภาพสูง มาตรฐานระดับโลกจาก Galaxy Sivtek

ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยเครื่องแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ย จาก Galaxy Sivtek

Galaxy Sivtek ผู้นำด้านโซลูชันการกรอง การแยก และการร่อนระดับโลกยินดีส่งมอบนวัตกรรมในการปรับปรุงคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระดับอุตสาหกรรมด้วยเครื่องแยกเม็ดปุ๋ย เครื่องคัดขนาดเม็ดปุ๋ยจาก Galaxy Sivtek ที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานในกระบวนการผลิตปุ๋ยทุกชนิดด้วยการร่อน แยก กรอง และคัดขนาดปุ๋ยและวัตถุดิบอื่น ๆ ที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ย ซึ่งอาจมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันให้มีความสม่ำเสมอ พร้อมช่วยคัดแยกสิ่งแปลกปลอม สิ่งเจือปนออกจากวัตถุดิบ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสมบูรณ์ ได้มาตรฐาน มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมสำหรับกระบวนการผลิต อัดเม็ดหรืออัดแท่ง อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาที่เสียไปกับกระบวนการคัดแยก ร่อน กรองวัตถุดิบ จึงช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การันตีด้วยการติดตั้งเครื่องไปแล้วกว่า 10,000 เครื่องในกว่า 12 อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์สำหรับแยกเม็ดปุ๋ย คัดขนาดเม็ดปุ๋ยของเรา

Galaxy Sivtek ผู้นำด้านโซลูชันการกรอง การแยก และการร่อนระดับโลกยินดีส่งมอบนวัตกรรมในการกรอง การแยก และคัดแยกขนาดวัตถุดิบทุกชนิดทุกรูปแบบให้กับคุณด้วยผลิตภัณฑ์สำหรับแยกเม็ดปุ๋ย คัดขนาดเม็ดปุ๋ยที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยเฉพาะ

เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK VIBRO SEPARATOR

เครื่องแยกขนาดระบบสั่น SIVTEK VIBRO SEPARATOR เป็นอุปกรณ์ในการร่อนกรองที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดสำหรับการคัดขนาด ขัด ขจัดฝุ่น กรอง และแยกขนาดวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ยและการเกษตรที่ต้องมีการแยกขนาดวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต มีให้เลือกหลากหลายขนาดตั้งแต่เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้วไปจนถึง 84 นิ้วเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย รองรับการติดตั้งกับเครื่องรุ่น GS และอุปกรณ์เสริม อาทิ ชุดป้องการตะแกรงอุดตัน ระบบป้องกันอุดตันแบบ Vibrasonic เครื่อง Sivtek 360 Degree Discharge Separator และ Magnetic Separator & Maximizer เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างเต็มกำลัง อ่านเพิ่มเติม

เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ LINEA SIVTEK

เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ LINEA SIVTEK เป็นเครื่องมือร่อนกรองประสิทธิภาพสูง สามารถใช้กำจัดฝุ่นและสิ่งเจือปนต่าง ๆ ที่ปะปนมากับวัตถุดิบ อาทิ ฟอสเฟต ยูเรีย คอปเปอร์ซัลเฟต ฯลฯ พร้อมช่วยคัดและแยกขนาดของวัตถุดิบได้อย่างแม่นยำ ทำงานด้วยระบบที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันฝุ่นละอองกระจายออกไปในอากาศและป้องกันสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ไม่ให้เข้าสู่กระบวนการคัดแยก ทำงานภายใต้ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ รวดเร็ว ให้ผลผลิตสูง สามารถคัดแยกวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบสั่นแบบชั้นกรองคู่เพื่อกรองและแยกขนาด ทำให้มีความแม่นยำในการคัดกรองสูง พร้อมช่วยเพิ่มกำลังการผลิตสูงสุด อ่านเพิ่มเติม

SIVTEK Vibro Seperator

View Details

Linea SIVTEK

View Details

โบรชัวร์องค์กร

หากต้องการผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับการร่อนและกรองในอุตสาหกรรม ...เราจัดการให้ท่านได้

ติดต่อเรา